Interesne dejavnosti

Dejavnosti vodi učitelj šole ali zunanji izvajalec. Aktivnosti vzpodbujajo razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in osebne rasti na najrazličnejših področjih umetnosti, kulture, tehnike, računalništva, športa, Unesca.

OŠ Griže

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Angleška bralna značka

Saša Silovšek

Valentina Uplaznik Tičič

Sabina Jevšenak

Marko Šavc

3. – 9.
Šolski radio Sabina Jevšenak 6. – 9.
Englishclub

Marko Šavc

Valentina Uplaznik Tičič

6. – 7.
Bralni klub Polona Čmer 6. – 9.
Folklora Monika Pinter 1. – 3., 4. – 6.
Gledališki krožek

Tanja Turnšek

Petra Župevc

Melita Gorenak

5.

4.

1. – 3.

Likovni krožek Breda Bračko 6. – 9.
Mediacija Petra Župevc 5. – 7.
Ustvarjalnice lutke Tamara Potočnik 1. – 3.
MPZ Andreja Konovšek 6. – 9.
Mlajši OPZ Mateja Hleb 1. – 2.
OPZ Brigita Lesjak 3. – 5.
Vesela šola Mojca Govek Plevnik 4. – 6.
Šolski band Matjaž Mavhar, Marko Šavc, Ana Rudnik Pavlica po dogovoru
Ustvarjalnice ples Sabina Skarlovnik 1. – 3.
Knjižničarski krožek Polona Jelen 6. – 9
Literarni krožek Vesna Družinec Pilko 6. – 9.
Movie club Marko Šavc po dogovoru
POLJUDNO-ZNANSTVENO PODROČJE
Turistični krožek Marija Vaš 6. – 9.

Naravoslovni  krožek

Čebelarski krožek

Matjaž Mavhar

4. – 5.

dogovor

Naravoslovni  krožek Martina Petelinek 6. – 7.
Logika

Ana Rudnik Pavlica

Tjaša Kos

6. – 7.

8. –

Programiranje Tjaša Kos 6. – 9.
UNESCO krožek Martina Petelinek 1. – 9.
Vesela šola Vesna Navodnik Ocvirk 7. – 9.
Jaz in okolje Karmen Hrastnik 6. – 9.
Razvedrilna matematika Marija Vaš 6. – 9.
Kemija za šalo in zares Vesna Navodnik Ocvirk 6. – 9.
Tehnika Ana Rudnik Pavlica 4. – 6.
ŠPORTNO PODROČJE
Potepanje po bližnji okolici šole Alenka Turk 1. – 3.
Prometni krožek Ivan Pišek 6. – 9.
Šport za fante Sašo Kač 6. – 9.
Mladina in gore Karmen Hrastnik po dogovoru
Šport za dekleta Metka Umek 6. – 9.
Kolesarski izpit

Mojca Govek Plevnik

Matjaž Mavhar

5.
Sprostitvene delavnice Brigita Krajnc 4. – 5.

POŠ Liboje

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
OPZ Ana Rudnik Pavlica 1. – 5.
Nemščina Saša Silovšek 1. – 5.
Likovno-dekorativni krožek Suzana Zagorec 1. – 5.
Folklora Vlasta Polenik 1. – 5.
Kolesarski izpit Martina Govejšek 5.
Dramsko-recitatorski krožek Darja Kovač 1. – 5.
Naravoslovno-matematični krožek Martina Govejšek 4. – 5.

Dostopnost