Koledar NPZ

Izvedba Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v OŠ

1. september 2019 Objava sklepa ministra o izboru predmetov ter določitev tretjega predmeta pri NPZ za  9. razred na posamezni šoli
30. november 2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. maj 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2020

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

1. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
1. junij – 3. junij 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred
7. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
9. junij 2020 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
7. junij – 9. junij 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred
15. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda
15. junij 2020 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

Dostopnost