Osnovna šola Griže

URNIK POUKA NA DALJAVO

Objavljamo urnik pouka na daljavo. RAZLAGA Urnik ne predstavlja domačega dela učencev, ampak predvsem razporeditev dostopnosti učiteljev. Primer: 9. razred ima v ponedeljek na urniku matematiko. Učitelj učence predhodno obvesti o terminu, ko je...

KAKO IN KAM PO POMOČ?

Spoštovani starši! Zapiranje gospodarskih subjektov, prepoved opravljanja dela, čakanje na delo, izguba zaposlitve, povzročajo hude socialne stiske v družinah. Poleg tega družine ne morejo v dani situaciji, ko otroci niso v šoli, koristiti subvencij...

OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, je v VIZ na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. Zaprtje šol...