Dnevi dejavnosti 1. – 3. razred OŠ Griže in POŠ Liboje

Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  POŠ LIBOJE 1. R
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020 Jani Pišek, razredniki material
1. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
1. Arhitekturno oblikovanje Junij 2021 Razredniki
Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  POŠ LIBOJE 2. R
Razred Vsebina Mesec 2020 Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020 Jani Pišek, razredniki material
2. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
2. Arhitekturno oblikovanje Junij 2021 Razredniki
Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  POŠ LIBOJE 3. R
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020 Jani Pišek, razredniki material
3. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
3. Arhitekturno oblikovanje Junij 2021 Razredniki
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  POŠ LIBOJE 1. R
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Skrbimo za zdravje- zobna sistematika Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
1. Gozd Oktober 2020 Razredniki
1. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  POŠ LIBOJE 2. R
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Skrbimo za zdravje- zobna sistematika Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
2. Gozd Oktober 2020 Razredniki
2. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  POŠ LIBOJE 3. R
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Skrbimo za zdravje- zobna sistematika Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
3. Gozd Oktober 2020 Razredniki
3. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer
Dejavnost: KULTURNI DNEVI  POŠ LIBOJE 1. r, 2.r, 3.r
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.- 3. Gledališka predstava Januar 2021 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
1.-3 Ogled kinopredstave/ Baletne predstave November  2020 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
1.-3. Predstava  Cesarjeva nova oblačila in Cesarjeva nova težava Oktober 2020 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki
1.-3. Potujem, torej sem /Benka Pulko April, 2020 Polona Jelen, razredniki Cena gosta predstave
Dejavnost: ŠPORTNI DNEVI  POŠ LIBOJE 1. r- 3.r
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.-3. Brnica September 2020 Razredniki
1.-3. Zimski ŠD Januar, februar 2021 Razredniki
1.-3. Atletika April 2020 Razredniki, Sašo Kač Stroški prevoza
1.-3. Pohod Zabukovica Maj 2020 Razredniki
1.-3. Športni val Junij 2020 Razredniki, Sašo Kač Stroški prevoza
Dejavnost: KULTURNI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.- 3. Gledališka predstava Januar 2021 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
1.-3 Ogled kinopredstave/ Baletne predstave November  2020 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
1.-3. Predstava  Cesarjeva nova oblačila in Cesarjeva nova težava Oktober 2020 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki
1.-3. Potujem, torej sem /Benka Pulko April, 2020 Polona Jelen, razredniki Cena gosta predstave
Dejavnost: ŠPORTNI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.- 3. Pohod (Lurd 1.r, Bukovica 2., 3.r) September 2020 Vodja aktiva, razredniki
1.- 3. Zimske igre Januar, februar 2021 Razredniki
1.- 3. Atletske igre April, 2021 Vodja aktiva, razredniki
1.- 3.  Pohod (Vrbje 1.r, Hom 2. in 3r) Maj, 2021 Vodja aktiva, razredniki
1.- 3. Športni val Junij 2021 Vodja aktiva športa
Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020/april 2021 Jani Pišek, razredniki material
1. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
1. Lutka Oktober 2020 Razredniki
Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020/april 2021 Jani Pišek, razredniki material
2. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
2. Izdelek iz naravnih materialov Junij  2021 razredniki material
Dejavnost: TEHNIŠKI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI Oktober 2020/april 2021 Jani Pišek, razredniki material
3. Od ideje do izdelka Marec 2021 Razredniki material
3. ŽEBLJANJE Junij 2021 Razredniki material
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Skrbimo za zdravje- cepljenje Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
1. Gozd Oktober 2020 Razredniki
1. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Skrbimo za zdravje- zobna sistematika Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
2. Gozd Oktober 2020 Razredniki
2. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer
Dejavnost: NARAVOSLOVNI DNEVI  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Skrbimo za zdravje- zobna sistematika Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
3. Poskusi z zrakom junij 2021 Razredniki
3. Z zdravjem po dolgem in počez 20.11. 2020 Polona Čmer

Dostopnost