OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU IN PRIJAVI NA PROJEKT

UNESCO, 2022 – 2023

Pletemo niti mreže z EKO bontonom

 

Ekologija ima za naše življenje velik pomen, saj spodbuja družbo k spreminjanju življenjskih navad. V smeri zmanjševanja odpadkov (okoljevarstvo, naravovarstvo). Izrednega pomena pa je zmanjšanje števila embalaž, ki so posledica ogromnega onesnaževanja okolja.

Eko pomeni tudi ekološka pridelava hrane, ki je oblika in način kmetovanja, ki spoštuje naravne življenjske cikle. Ta način minimizira človekov vpliv na okolje in obratuje tako naravno, kot je mogoče.  

Pri vsem tem pa se zazrimo vase in zavemo pomembnosti  bontona, ki je del našega vsakdana. V eko vložek našega projekta bomo združili različne bontone: gozdni bonton, govorni bonton, praznični bonton, verski bonton, bonton telefonskega pogovora, bonton v šoli …

 

V povezavi ekologije in bontona bomo pletli mrežo skozi različne delavnice, ki bodo prinesle veliko zabave, znanja in novih idej v okviru 12. Unescovega projekta Pletemo niti mreže z EKO bontonom, v sredo, 22. 3. 2023.

K sodelovanju vabimo Unescove vrtce, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline in tujine.

 

Iz Unescovih osnovnih šol Slovenije in šol Spodnje Savinjske doline vabimo k sodelovanju v delavnicah po tri učence iz 2. ali 3. VIO, iz srednjih šol pa po dva dijaka 1. ali 2. letnika.

Kotizacija za posameznega učenca projekta znaša 10 €. Zanjo izstavimo račun po izpeljanem projektu. Sodelujoči vrtci so opravičeni plačila kotizacije.

V vrtcih naj otroci ustvarjajo izdelke v povezavi z ekologijo in bontonom. Nekaj izbranih izdelkov nam pošljite najkasneje do petka, 17. 2. 2023 na naslov:

  • OŠ Griže, Griže 1A, 3302 Griže, s pripisom “za projekt: Pletemo niti mreže z EKO bontonom”.

Izdelke opremite z naslednjimi podatki:

  • ime zavoda,
  • ime in priimek ustvarjalca ter njegova starost,
  • ime in priimek vzgojitelja, ki je otroka usmerjal k ustvarjanju.

 

Razpis za osnovne in srednje šole z opisom delavnic in prijavnico je objavljen na spletni strani OŠ Griže (pod zavihkom Unesco Pletemo niti mreže z EKO bontonom).

Izpolnjene prijavnice bomo sprejemali do petka, 17. februarja 2023. Prijavnice pošljete na naslov: vesna.navodnik-ocvirk@os-grize.si

 Natančno časovnico in potek dneva boste prejeli naknadno na vaše e-mail naslove.

 

 Veselimo se skupnega eko ustvarjanja.

Vodja projekta,

Vesna Navodnik Ocvirk

 

Dostopnost