NOČ KNJIGE na OŠ Griže in POŠ Liboje

NOČ KNJIGE bomo obeležili tudi na OŠ Griže.

OŠ Griže: Učenci prve triade bodo spoznavali večno aktualne Butalce. Ob Zvezdici Zaspanki se bodo v zvezde zazrli učenci četrtega in petega razreda.

POŠ Liboje: Vsi učenci prve triade bodo noč preživeli v šoli. Prebirali bodo Butalce in Zvezdico Zaspanko, ker pa je noč dolga jim tudi drugih dejavnosti ne bo manjkalo.

Dostopnost