EVIDENČNA NAROČILA 2021

OSNOVNA ŠOLA GRIŽE

Griže 1a, 3302 Griže

 

SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH NAROČIL V LETU 2021

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta Vrednost brez DDV Izbrani ponudnik
1. splošno gradnje

Sanacija strehe nad telovadnico po neurju

(OŠ Griže)

14.511,40 eur

 

RR Gradnje d.o.o.

 

2. splošno gradnje

Gradbena in obrtniška dela (obnova fasade, delna hidroizolacija stavbe)

(POŠ Liboje)

21.208,28 eur Alen Srebočan s. p.
3. splošno gradnje

Gradbena dela (obnova fekalne in meteorne kanalizacije)

(POŠ Liboje)

11.590,68 eur Alen Srebočan s. p.

 

 

Dostopnost