Poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo

Poklicna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o delu trga, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujemo z zunanjimi institucijami – srednjimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje in Zdravstvenim domom.

Vpis učencev v srednje šole poteka meseca marca za prihodnje šolsko leto. Vpis organiziramo v šoli.

Aktivnosti, ki potekajo v šoli v zvezi s poklicno orientacijo:

  • skupinsko svetovanje učencem 8. in 9. razreda,
  • individualni razgovori pri svetovalni delavki,
  • individualno iskanje informacij o posameznih srednjih šolah in poklicih,
  • predavanje za starše 8. in 9. razreda v okviru roditeljskih sestankov,
  • predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev za učence 9. razreda,
  • vprašalnik o poklicni poti,
  • testiranje učencev 8. razreda s soglasjem staršev.

Več informacij poiščite na naslednjih povezavah

Spletna stran ponuja na enem mestu preprost in učinkovit dostop do informacij, ki vam bodo v pomoč  pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

Prvi e-svetovalec za poklicno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje.

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport poiščite še več informacij o vpisu v srednje šole.

  • Rokovnik (ko bo dostopen na spletnih straneh ministrstva)

Preglejte vse pomembne datume povezane z vpisom v srednje šole.

Dostopnost