Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Glede na čas trajanja so izbirni predmeti eno- oziroma triletni. Potekajo eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. V primeru, da je delo pri predmetu pretežno praktične narave, učitelj predlaga izvajanje v sklopih po več ur skupaj in o tem seznani starše. Starši krijejo določene stroške izvedbe (material, živila, prevoz). Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Postopek izbire predmetov vodi Andreja Konovšek.

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Ples Metka Umek  
Sodobna priprava hrane Amela Osmić živila
Obdelava gradiv – umetne mase Andrej Gregorčič material
Nemščina 1 Valentina Uplaznik Tičič  
Šport za zdravje Sašo Kač/ Metka Umek  
Filmska vzgoja – kaj je film Polona Čmer  

 

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Šport za sprostitev Sašo Kač/Metka Umek  
Sodobna priprava hrane Amela Osmić živila
Obdelava gradiv – umetne mase Andrej Gregorčič material
Filmska vzgoja – filmski žanri Polona Čmer prevoz do ustanove
Nemščina 2 Valentina Uplaznik Tičič  
Ples Metka Umek  
Poskusi v kemiji Vesna Navodnik Ocvirk  
Glasbena dela Andreja Konovšek  
Okoljska vzgoja Karmen Hrastnik  

 

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Filmska vzgoja – umetnost in družba Polona Čmer  
Izbrani šport − košarka Sašo Kač  
Načini prehranjevanja Amela Osmić živila
Obdelava gradiv – umetne mase Andrej Gregorčič material
Glasbena dela Andreja Konovšek stroški prevoza, vstopnine
Likovno snovanje 3 Breda Bračko material
Kemija v življenju Vesna Navodnik Ocvirk  
Poskusi v kemiji Vesna Navodnik Ocvirk  
Nemščina 3 Valentina Uplaznik Tičič  
Ples Metka Umek  
Okoljska vzgoja Karmen Hrastnik  
Računalniška omrežja Marko Šavc/Tjaša Kos  

 

Dostopnost