Evidenčna naročila 2017

OSNOVNA ŠOLA GRIŽE

Griže 1a, 3302 Griže

SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH NAROČIL V LETU 2017

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta Vrednost brez DDV Izbrani ponudnik
1. splošno blago dobava in montaža PVC stavbnega pohištva – PVC okna v POŠ Liboje 11.142,39 eur Stopar LB Desing d.o.o.

Dostopnost