Osnovni podatki o šoli

Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže

Tajništvo: osce-grize@os-grize.si

Ravnateljica: marija.pavcnik@os-grize.si

FAX: 03 620 92 48

Ravnateljica Marija Pavčnik 03 620 92 41
Pomočnica ravnateljice Andreja Konovšek 03 620 92 42
Poslovna sekretarka Eva Kepa 03 620 92 40
Šolska psihologinja Biljana Milanković 03 620 92 44
Knjižničarka Polona Jelen 03 620 92 47
Vodja šolske prehrane Martina Petelinek
Šolska kuhinja Irena Jošt 03 620 92 45
Šofer Žan Cerar
Hišnik Hinko Eman
Zbornica šole 03 620 92 46
Šolski mobilni telefon 041 697 342

Številka TRR: 01390-6030687671

ID: 75852390

Dostopnost