Neobvezni izbirni predmeti

V skladu  Zakona o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2023/2024 izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda. Glede na veljavne normative bomo v POŠ Liboje izvajali šport, v OŠ Griže pa predmete šport, nemščina, umetnost in tehnika . Učenci, ki so se odločili za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta in bodo pri tem predmetu tudi ocenjeni.

V šolskem letu 2023/24 izvajamo NIP TJA1 (z opisnim ocenjevanjem) v 1. razredu OŠ v dveh skupinah in v 1. razredu POŠ v eni skupini (kombinacija pri poučevanju s TJA v 3. razredu).

 

 

 

Dostopnost