Nagovor ravnateljice

Učiti se, da bi vedeli, da bi znali delati, učiti se živeti, biti. Ta načela so tudi nam kot Unescovi šoli vodila učnega procesa in vzgoje. Pomembna so za medsebojno spoštovanje in sprejemanje različnosti, za poznavanje pravic in uresničevanje dolžnosti. Zavedanje lastnih sposobnosti, iskanje in razvijanje močnih osebnih področij je priložnost in tudi odgovornost do sebe in tistih, s katerimi sobivamo v skupnosti.

 

Spoštovani učenci, sodelavci, starši!

Morda vas začetek novega bega ali pa navdaja z negotovostjo … Kdo ve?

Pred nami je novo šolsko leto. V septembru se bo učencem griške in libojske šole pridružilo trideset prvošolčkov na matični šoli in devet prvošolčkov na podružnični šoli, poleg tega pa na centralno šolo prihaja osem petošolcev iz Liboj. Kar štirje učenci bodo letos novinci na griški šoli. Želimo jim, da se bodo v novi sredini počutili varno.

Verjemite, da si zaposleni, prav tako kot vi, učenci in starši, želimo, da bi bilo na poti pred novimi izzivi kar najmanj ovir. A nikar si pred njimi ne zatiskajmo oči. S pravo in strpno komunikacijo bomo probleme lahko reševali s skupnimi močmi. To nas lahko povezuje, krepi in bogati z življenjskimi in strokovnimi izkušnjami.

Uspešnega dela šole si ne predstavljamo brez podpore in sodelovanja staršev. Tudi v letošnjem šolskem letu želimo strpnega, odkritega in ustvarjalnega sodelovanja, kakršno je bilo do sedaj. Vabimo vas, da se udeležujete roditeljskih sestankov, govoril­nih ur in predavanj, ki jih organiziramo za vas. Izkoristite predstavnike sveta staršev za posredovanje tehtnih vprašanj in utemeljenih ter realnih pobud. Trudili se bomo biti odzivni nanje. Ne pozabite tudi kdaj pohvaliti. To nas motivira.

Šola deluje tudi s pomočjo vseh strokovnih delavcev, tehničnega in administrativnega kadra. Na centralni in podružnični šoli delujemo kot zagnan, ustvarjalen kolektiv, ki se bo z dobro voljo, strokovnostjo, medsebojnim sodelovanjem in podporo trudil realizirati  zastavljene cilje.

… a vsak začetek novega lahko vzbuja v nas radovednost, nas motivira … naj traja.

 

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

Dostopnost