Dnevi dejavnosti 6. – 9. razred OŠ Griže

Kulturni dnevi 

Dejavnost: kulturni dnevi od 6. do 9. razreda
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Pust 21. 2. 2023 Petra Župevc, razredniki material
6. Gledališče Po dogovoru Polona Čmer, razrednik prevoz, vstopnina
6. Božična pravljica december Polona Jelen material
7. Kulturne ustanove v Žalcu (Rastem s knjigo in ogledi) november Polona Jelen  
7. Gledališče Po dogovoru Polona Čmer, razrednik prevoz, vstopnina
7. Božična pravljica december Polona Jelen material
8. Po poti kulturne dediščine po dogovoru slovenistke prevoz, vstopnina
8. Gledališče Po dogovoru Polona Čmer, razrednik prevoz, vstopnina
8. Božična pravljica december Polona Jelen material
9. Cankarjeva Vrhnika Po dogovoru slovenistke prevoz, vstopnina
9. Božična pravljica december Polona Jelen prevoz, vstopnina
9. Valeta Junij 2023 Razrednik  

Naravoslovni dnevi 

Dejavnost:  naravoslovni dnevi od 6. do 9. razreda
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih troškov
6. Kresniček Januar  2023 Martina Petelinek  material
6. Unesco (Pletemo niti mreže z EKO bontonom) marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk,  razredniki (1. – 9. razreda) material
6. Travnik maj 2023 Martina Petelinek material
7. Unesco (Pletemo niti mreže z EKO bontonom) marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki (1. – 9. razreda) material
7. ŠVN CŠOD Ajda 17. 4. 2023 – 21. 4. 2023 razredničarki podpisana pogodba
7. ŠVN CŠOD Ajda 17. 4. 2023 – 21. 4. 2023 razredničarki podpisana pogodba
8. Biopark (tehniško – kemijske delavnice) september 2022 Ana Rudnik Pavlica, Vesna Navodnik Ocvirk material
8. Unesco (Pletemo niti mreže z EKO bontonom) marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki (1. – 9. razreda) material
8. MIC Velenje Oktober 2022 Ivan Pišek, Ana Rudnik Pavlica, Vesna Navodnik Ocvirk stroški
9. Biopark (tehniško – kemijske delavnice) september 2022 Ana Rudnik Pavlica, Vesna Navodnik Ocvirk material
9. Unesco (Pletemo niti mreže z EKO bontonom) marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki material
9. Spolnost, Safe. Si Po dogovoru Biljana Milanković, računalničarka /

Športni dnevi

Dejavnost:  športni dnevi  od 6. do 9. razreda
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera 23. 9. 2022 Sašo Kač, razredniki  
  Zimski športni dan (pohod, drsanje, smučanje) Januar 2023 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec April 2023 Metka Umek, učitelji  
  Športni val Maj 2023 Sašo Kač, učitelji  
  Plavanje – Laško Junij 2023 Metka Umek, učitelji prevoz, vstopnina*
7. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera 23. 9. 2022 Sašo Kač, razredniki  
  Zimski športni dan (pohod, drsanje, smučanje) Januar 2023 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec April 2023 Metka Umek, učitelji  
  Športni val Maj 2023 Sašo Kač, učitelji  
  Tenis – Žalec Junij 2023 Metka Umek, učitelji trenerji, igrišče
8. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera 23. 9. 2022 Sašo Kač, razredniki  
  Zimski športni dan (pohod, drsanje, smučanje) Januar 2023 Sašo Kač, učitelji  
  Atletika – Žalec April 2023 Metka Umek, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Športni val Maj 2023 Sašo Kač, učitelji  
  Plezanje, namizni tenis, streljanje – Griže Junij 2023 Metka Umek, učitelji  
9. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera 23. 9. 2022 Sašo Kač, razredniki  
  Zimski športni dan (pohod, drsanje, smučanje) Januar 2023 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec April 2023 Metka Umek, učitelji  
  Športni val Maj 2023 Sašo Kač, učitelji  
  Fitnes in aerobika – Žalec Junij 2023 Metka Umek, učitelji vstopnina

*aktivnost v sklopu programa »Preverjanje znanja plavanja v šestem razredu OŠ«, vstopnino na bazen delno sofinancira MIZŠ

Tehniški dnevi

Dejavnost:  tehniški dnevi od 6. do 9. razreda
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Gajin svet 2 7. 10. 2022 Polonca Jelen razredniki (4. – 9. razreda) 4,65 eur + prevoz
6. Brihtna buča 3. 10. 2022 Ana Rudnik Pavlica, razrednika 10 eur/učenca
6. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, razredniki (1. – 9. razreda) material
6. Od ideje do izdelka november 2022  Petra Župevc, razredniki (1. – 9. razreda) material
7. Gajin svet 2 7. 10. 2022 Polonca Jelen razredniki (4. – 9. razreda) 4,65 eur + prevoz
7. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, razredniki (1. – 9. razreda) material
7. Od ideje do izdelka november 2022  Petra Župevc, razredniki (1. – 9. razreda) material
7. ŠVN CŠOD Ajda 17. 4. 2023 – 21. 4. 2023 razredničarki Podpisana pogodba
8. Gajin svet 2 7. 10. 2022 Polonca Jelen razredniki (4. – 9. razreda) 4,65 eur + prevoz
8. Brihtna buča 4. 10. 2022 Ana Rudnik Pavlica, razrednika 10 eur/učenca
8. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, razredniki (1. – 9. razreda) material
8. Od ideje do izdelka november 2022 Petra Župevc, razredniki (1. – 9. razreda) material
9. Gajin svet 2 7. 10. 2022 Polonca Jelen razredniki (4. – 9. razreda) 4,65 eur + prevoz
9. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, razredniki (1. – 9. razreda) material
9. Od ideje do izdelka november 2022 Petra Župevc, razredniki (1. – 9. razreda) material
9. Noordung center Vitanje, Žička kartuzija Maj 2023 razrednika stroškovnik

Ekskurzije

Zaključne ekskurzije so poučne narave. Učenci na terenu spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije, razvijajo ljubezen ter spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi. Stroške financirajo starši, na zmanjšanje zneska pa vplivajo še denarna sredstva,  ki jih posamezni oddelek prejme iz sredstev za ekskurzije od MIZŠ oz. sredstva iz drugih virov (sredstva od papirne akcije, morebitna donatorska sredstva).

Načrt dela

Cilj Aktivnost Nosilec Čas izvedbe Načini spremljanja Sodelujoči Evalvacija

Razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine.

Pridobivanje novih znanj na terenu, zbiranje gradiva in uporaba znanj na različnih področjih, medpredmetno povezovanje ter učenje vodenja skupine in vaja v javnem nastopanju.

povezava teoretičnega znanja s praktičnimi primeri

 

učitelji

učenci

šol. leto

 

 

predstavitve

pisanje poročil

 

 

učenci 1. – 9.

zapisani vtisi

plakati

anketa

debata v razredu

 

Relacije zaključnih ekskurzij  – POŠ, OŠ

Razred Kraj Mesec Zadolženi

1. razred

POŠ Liboje 1. in 2. razred

živalski vrt Ljubljana maj razrednik, spremljevalci

2. razred

POŠ Liboje 3. in 4. razred

Rogatec maj razrednik, spremljevalci
3. in 4. razred Logarska dolina maj razrednik, spremljevalci

5. razred

POŠ Liboje 5. razred

Pokrajinski muzej Celje, Celjski grad, jama Pekel, Rimska nekropola maj razrednik, spremljevalci
6. razred Ptuj maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
7. razred Dolenjska (po sledeh Jurčiča, Trubarja, Levstika) maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
8. razred Gorenjska (Vrba) maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
9. razred Koroška (Gosposvetsko polje, Celovec) maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci

 

Dostopnost