Predmetnik

PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE

 

PREDMETI

ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH SKUPAJ UR PREDMETA
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenski jezik – SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
Matematika – MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
Tuji jezik angleščina – TJA   2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
Likovna umetnost – LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
Glasbena umetnost – GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
Družba – DRU       2 3         175,0
Geografija – GEO           1 2 1,5 2 221,5
Zgodovina – ZGO           1 2 2 2 239,0
Domovinska in državljanska kultura in etika – DKE             1 1   70,0
Spoznavanje okolja – SPO 3 3 3             315,0
Fizika – FIZ               2 2 134,0
Kemija – KEM               2 2 134,0
Biologija – BIO               1,5 2 116,0
Naravoslovje – NAR           2 3     175,0
Naravoslovje in tehnika – NIT       3 3         210,0
Tehnika in tehnologija – TIT           2 1 1   140,0
Gospodinjstvo – GOS         1 1,5       87,5
Šport – ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
Izbirni predmet             2/3 2/3 2/3 204,0 / 306,0

 

Vsebina 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami – ISP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Neobvezni izbirni predmeti

–  tuj jezik

–  drug tuj jezik

–  drug tuj jezik, umetnost, računalništvo, tehnika, šport

2                
            2 2 2
      2/1 2/1 2/1      
Dopolnilni in dodatni pouk – DOP, DOD 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti – ID 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje – JUV*/OPB** */** ** ** ** **        
Šola v naravi*** – ŠVN         ** ** ** **  

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.

 

DEJAVNOSTI

ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH

 

SKUPAJ UR

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225
Tedni dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 675

 

Dostopnost