Prošnja za donatorstvo

Spoštovani!

Na OŠ Griže že nekaj let deluje šolski sklad. Njegova dejavnost je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Športno obarvani prireditvi Športni val v preteklih dveh letih sta že našli pot do vas, saj ste ju vsako leto finančno podprli in na ta način pomagali pri zbiranju sredstev za šolski sklad.

S pomočjo šolskega sklada delno ali v celoti krijemo stroške, ki nastanejo pri šolskih ali obšolskih aktivnostih, kot so dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, drugo. Prav tako skušamo z nakupom kakšnega kosa nadstandardne opreme dvigniti kvaliteto dela na centralni in podružnični šoli. Otrokom želimo poleg šole dati še nekaj več, nekaj, kar jim bo v življenju enako pomembno kot znanje … To so lepe in pozitivne izkušnje druženja v organiziranih aktivnostih, ki jih brez pomoči šolskega sklada morda ne bi mogli doživeti.

Zaposleni se trudimo iskati dodatne možnosti za pridobitev novih denarnih sredstev za naš šolski sklad. Na predlog Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Griže (UO ŠS OŠ Griže) se na vas obračamo s prošnjo za kakršnekoli oblike donatorstva, ki bi pripomogle k povečanju sredstev v šolskem skladu.

Za namenjena sredstva se Vam v imenu učencev in njihovih staršev od srca zahvaljujemo.

Številka TRR: 01390-6030687671, namen plačila »Za šolski sklad«.

Z donatorjem podpišemo donatorsko pogodbo. Potrebujete dva izvoda te pogodbe. Oba izvoda izpolnite z manjkajočimi podatki in pošljete na šolo. En izvod vam, podpisan še z naše strani, vrnemo.

 

Marija Pavčnik, ravnateljica                                                               Marija Vaš, predsednica UO ŠS

Griže, maj 2016

Dostopnost