Vodnik po srednješolskih programih

VODNIK PO SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

DVELETNI PROGRAMI

Namenjeni so predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole. Trajajo 2 leti in pol, zaključijo se z zaključnim izpitom. Pridobi se poklic; po končanem šolanju je možna zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali srednjem tehničnem in strokovnem izobraževanju.


TRILETNI PROGRAMI (srednje poklicno izobraževanje):

Traja 3 leta, 1 tuj jezik, splošni in strokovni predmeti, veliko prakse. Zaključi se z zaključnim izpitom iz treh predmetov. Pridobi se poklic, ki omogoča zaposlitev, možno pa je nadaljevanje izobraževanja po sistemu 3+2.

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – PTI

Pogoj za nadaljevanje izobraževanja (+2) je zaključen ustrezen program srednje poklicne šole. Traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo iz štirih predmetov. Pridobi se poklic, lahko se zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem.

Možnosti za študij:

  • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
  • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij) , vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature
  • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

ŠTIRILETNI PROGRAMI (srednje tehniško in strokovno izobraževanje):

Trajajo 4 leta in vsebujejo učenje enega ali dveh tujih jezikov. Vsebujejo splošne in strokovne premete. Zaključijo se s poklicno maturo (4 premeti z možnostjo 5. izpitne enote). Po končanem izobraževanju se lahko zaposliš ali nadaljuješ študij.

Možnosti za študij:

  • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje)  in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
  • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature
  • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

VODNIK PO GIMNAZIJAH

Za vse GIMNAZIJE velja:  traja 4 leta, obvezna sta dva tuja jezika (ali več), pridobiš splošno izobrazbo (po končani šoli nimaš poklica). Zaključi se z maturo iz petih premetov. Študij lahko nadaljuješ kjerkoli ali pa opraviš enoletni poklicni tečaj, ki ti omogoča zaposlitev.

Različne smeri:

SPLOŠNA (Gimnazija Celje Center, I. gimnazija v Celju, Gimnazija Lava)

KLASIČNA (obvezna latinščina: oddelek na I. gimnaziji v Celju)

EKONOMSKA (Srednja ekonomska šola Celje )

UMETNIŠKA (likovna – Gimnazija Celje Center, glasbena – I. gimnazija v Celju)

ŠPORTNA (za perspektivne športnike: I. gimnazija v Celju)

TEHNIŠKA  (s poudarkom na naravoslovju: Gimnazija Lava)


Informacije o štipendijah

Predvidoma meseca junija vsako leto se lahko bodoči dijaki potegujejo za različne vrste štipendij. Vse informacije o štipendijah lahko dobite na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si).

Dostopnost