DPO

 OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Podatki o zavezancu

Naziv pravne osebe Osnovna šola Griže
Naslov Griže 1a, 3302 Griže
Matična številka 5090059000

Datum sklepa o imenovanju: 11.09.2018

Št. sklepa o imenovanju: 024-1/2018-2

 

Podatki o pooblaščeni osebi

Ime in priimek Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
Delovno mesto

Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o.,

Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Elektronski naslov katja@czpp.si
Telefon 08 2059604

 

Datum: 11.09.2018

 

Dostopnost