POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA

ip

1. Osnovni podatki o projektu:

Naslov projekta: Poskusi na moj način

Leto začetka projekta: 2016

Vodja projekta: Mojca Gluk

Prijavitelj projekta: OŠ Griže, Griže 1a, 3302 Griže

Strokovni konzulent: dr. Natalija Komljanec

Povezava na spletni naslov, kjer je IP predstavljen: http://osgrizedemo.splet.arnes.si/2017/02/27/polletno-porocilo-inovacijskega-projekta/


2. Raziskovalno vprašanje:

Kako lahko učenci s posebnimi potrebami z drugačnimi učnimi pristopi, ki jih uporabljajo pri svojem učenju (izkustveno učenje, učenje z gibanjem, konkretna ponazorila in didaktični material, učenje na velikih površinah ipd.), obogatijo učno prakso svojih sošolk in sošolcev in s tem tudi dvignejo svojo lastno šolsko in socialno samopodobo?


3. Cilj projekta:

Inkluzija OPP na način, da ti učenci sošolcem pokažejo učne strategije, preko katerih sami bolj uspešno usvajajo matematične učne vsebine in sicer preko izkustvenega učenja, s pomočjo gibanja in konkretnih ponazoril ter na velikih površinah.


4. Opis dosedanjih aktivnosti:

 • Načrtovanje dejavnosti v prvi spirali.
 • Izbira učencev, ki bodo sodelovali pri projektu, seznanitev staršev in zbiranje privoljenj staršev.
 • Sestava anketnih vprašalnikov za učence, starše in učitelje oziroma trenerje različnih izvenšolskih aktivnosti, pri katerih sodelujejo izbrani učenci.
 • Zbiranje odgovorov za vse štiri izbrane učence (odgovori na vse tri anketne vprašalnike: za učence, za starše in za učitelje oziroma trenerje).
 • Priprava portfolija za skupne ugotovitve za posameznega učenca.
 • Obdelava odgovorov (izluščiti »veliko sliko« iz odgovorov na anketne vprašalnike – močna in šibka področja učencev).

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve:

 • Pri vseh učencih je mogoče identificirati šibka in močna področja.
 • Različne skupine anketirancev (starši, učenci in učitelji) so izpostavili različna močna in šibka področja za posameznega učenca.
 • Močna področja se nanašajo predvsem na izvenšolske aktivnosti, šibka pa na področja šolskega kurikula.
 • Starši učencev so izpostavili več močnih kot šibkih področij za posameznega učenca.

6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja:

 • Sodelovanje učencev, staršev in učiteljev oziroma trenerjev pri iskanju možnosti za kompenzacijo šibkih področij z močnimi za vsakega posameznega učenca.
 • Usmerjanje konzulentke.
 • Iskanje dodatnih znanj (literatura domača/tuja, primeri dobrih praks dela učiteljev, specialnih pedagogov z učenci z DSP na šoli/ drugih šolah).

7. Viri:

Odgovori učencev, staršev in učiteljev oziroma trenerjev. Strokovna spoznanja in izkušnje vseh sodelavk, sodelujočih na projektu.

 

Odgovorni nosilec projekta: Marija Pavčnik

Vodja projekta: Mojca Gluk

Griže, 15. 2. 2017 

Dostopnost